Tamamlayıcı ve Özel Sağlık

Sigortanıal İle En Doğrusunu Al

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsama alınmayan ya da kapsama alındığı halde kısmen karşılanan tedavi ve sağlık hizmetlerinde; Kişinin kendisi tarafından ilave ücret ödemesi gerektiği durumlarda ya da aile fertlerinin daha yüksek standartlarda sağlık hizmetiyle tercihini yaptığında devreye giren özel sağlık sigortasının bir türüdür.

Özel Sağlık Sigortası sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bu poliçelerde en önemli unsur, genel ve özel şartlardaki tercihlerinizdir.

Hızlı Teklif