KEFALET SİGORTASI NEDİR?

Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden yada kanundan doğan
yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği
kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta türü
geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık
ürünlerine alternatif bir finansal destek niteliğindedir.

1- Genel olarak Kefalet sigortası, lehtar olan üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden mekanizmadır.
2- Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.
3- Kefalet sigortası, aslında teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.
4- Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır.

Kefalet Sigortasının Özellikleri Neler ?

Not: Kefalet Sigortası Genel Şartları 1.02.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu ürünü düzenleyebilmek için sigorta şirketinin ayrı bir ruhsat alması gereklidir.