DASK - Zorunlu Deprem

Sigortanıal İle En Doğrusunu Al

Memleketimizin karşı karşıya olduğu deprem riski karşısında alınan kararlar arasına 27/12/2000 tarihinden itibaren 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’ye göre binalar DASK ile kapsam altına alınmıştır. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerindeki tüm yapılar için zorunludur.

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde bulunan konutlar, ticarethaneler, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan sigorta poliçesidir.

Hızlı Teklif