KOBİ'lere Özel, Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası; Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır. Yıllık cirosu 125 milyon TL’nin altında olan küçük ve orta boy işletmeler yararlanacak. Yurt içi satışlarda mal ve hizmet karşılığı vadeli satışlarından doğan alacaklarını sigortalatacak. İhracata yönelik satışlar sigorta kapsamına girmiyor. Ürün iki tip olarak tercih edilebilmektedir.

Ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur. Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar. Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler. Nakit akışının sağlıklı olması ve firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesini sağlar. Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.

Alacak Sigortası Ne İşe Yarar?

En az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, Merkez’in risk değerlendirme kriterlerini sağlayan; Mikro ve Küçük ölçekli şirketler için ticari alacak sigortası sunulur. Azami 360 güne kadar vade uygulanabilir. Sigortalı’nın cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır. Alıcı firmalar için otomatik skor değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir. İzleme ve gözlem ile kredi limiti tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili sigortalıya bilgi verilir. Hasar durumlarında, sigortalının Merkez’e başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya tahsilat hizmeti sunulur. Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır.